Yayınlar

Reklam ve medya alanında yürüttüğüm akademik ve sektörel çalışmalardan oluşan makalelere, sunumlara, derlemelere ve 2010 yılında yayınlanan “Sosyal Medya ve E-Pazarlama ile ilişkisi” isimli popüler e-kitabıma buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; 2014 yılı Şubat ayında yayınladığım, “Pazarlama ve Intenetin Şeyleri” konulu İngilizce makale de, yeni nesil teknolojinin tüketici zihnini nasıl etkileyeceğine dair ip uçları ve öngörüleri ile aşağıda okunmayı bekliyor.


Back to Top ↑